Milady

A     D                          A            D
  Er woonde eens een lady op een adellijk kasteel
                                A               D
't salon was Louis Seize en de hall was chippendale
    B7           Em         A            D
de keuken was empire en de badkamer was gotisch
    Bm         Em         A        Fis
de lavabo was rococo, de zitkamer exotisch
    G                          G/cis         D
zo leefde daar die lady al wel zestig jaren lang
   Fism         Bm7         Fism          Bm7
met al haar overleden echtgenoten mooi gebeeldhouwd in de
 A          D
renaissancegang...

 A   D                         A             D
de graaf en de baron en de markies, de excellentie
                               A              D
de oud-minister van cultuur en ook één van defensie
                 G                           D
en verder een majoor met veel medaille-tralala
     Fism             Bm7              A           D
en 's avonds voor ze slapen ging, dan telde ze ze na.

Zo leefde daar die lady in dat adellijk kasteel
al zeven keren weduwe en zo sentimenteel
ze had van al die echtgenoten echt wel wat genoten
maar ja, haar zeven polissen, die waren slecht gesloten
en voor elke begrafenis een heel erg dure krans
wanneer ze daaraan dacht, was ze ontroerd en als ze dat was, dacht ze altijd in het Frans, van...

le comte et le baron et le marquis et l'excellence
l'ancien ministre de culture et celui de défense
et surtout le major avec François, son ordonnance
ze dacht ook aan François, mais honni soit qui mal y pense

Toen kreeg die ouwe lady een verrukkelijk idee
ze dacht ik schrijf een boek en daar verdien ik dan wat mee
ik teken mijn memoires op, harioepsa, en ik krijg er
een letterkundig prijsje voor, dat ik halsstarrig weiger
dus schreef ze in detail al de geneugten en de pret
die ze gemeend gehad te moeten hebben met haar zeven echtgenoten in
’t salon, met...

de graaf en de baron en de markies, de excellentie
de ex-minister van cultuur en ook die van defensie
en verder de majoor met zijn medailles, tralala,
en af en toe, maar niet zo dikwijls, ook wel met François.

Het boek verkocht verschrikkelijk, o, dat begrijpt u wel
en vroeger ging men met zo'n boek heel zeker naar de hel
nu schreef er zelfs een bisschop: dit is één van al die boeken
waarin een arme vrouw wanhopig naar God zit te zoeken
de lady vond het fijn, vooral daar 't boekje goed verkocht
en ook omdat ze al die jaren zo gezellig en zo prettig naar God had gezocht, met...

de graaf en de baron en de markies, de excellentie
de ex-minister van cultuur en ook die van defensie
en verder de majoor met zijn medailles, tralala,
en af en toe, maar niet zo dikwijls, ook wel met François.

En wat is, dames, heren, van dit liedje de moraal?
De lady kwam natuurlijk voor het eeuwig tribunaal
en Sinte-Pieter zei: Milady, u hebt niets te vrezen
wij hebben allemaal dat mooie boek van u gelezen
en zeven is, zoals u weet, een zeer heilig getal
en dus werd ze begroet door alle engelen en heiligen maar bovendien vooral door...

de graaf en de baron en de markies, de excellentie
de oud-minister van cultuur en ook die van defensie
en verder de majoor met zijn medailles, tralala,
en ergens in een hoekje wuifde heel bedeesd met tranen in zijn ogen ook... François.